Welke functies heb ik binnen een ‘Calculated field’

Welke functies heb ik binnen een ‘Calculated field’

Dit document omschrijft welke functies er beschikbaar zijn in een transformatie.
Er is een soort functies:

  1. nummer functies

Nummer functies:

sum

De sum functie zal alle waarden sommeren die zijn gegeven, deze waarden MOETEN beschikbaar zijn in een tabel:

rij tb1 tb2
1 20 20
2 5 14
3 3 8
4 23 43
5 5 1

sum(tb1)
Dit resulteert in het antwoord: 20 + 5 + 3 + 23 + 5 = 56

sumif

De sumIf functie zal alle waarden sommeren die zijn gegeven, waar de voorwaarde gelijk is aan de gesteld ‘if’:
sum(tb1, tb2 < 20)
Dit resulteert in het antwoord: 5 + 3 + 5  = 13

unique

De unique telt alle unieke waarden:
unique(tb1)
Dit resulteert in het antwoord: 4 (er zijn vier unieke waarden in de tb1 kolom)
unique(tb2)
Dit resulteert in het antwoord: 5 (er zijn vijf unieke waarden in de tb2 kolom)

count

De count functie zal alle aantal tellen:
count(tb1)
Dit resulteert in het antwoord: 5 (er zijn vijf waarden in de tb1 kolom). Let op het verschil met ‘unique’ is dat deze ook waarden meetelt die dubbel aanwezig zijn

countif

De countif functie zal alle waarden tellen die voldoen aan de geven voorwaarde:
countIf(tb1, tb2 < 20)
Dit resulteert in het antwoord: 3 (er zijn drie waarden in de tb1 kolom lager dan 20).

weekday

De weekday functie, rekent het nummer van de dag in de week uit functie rekent het verschil in maanden uit tussen 1 datums: da1=02/jan/2015
weekday(day)
Dit resulteert in het antwoord: 6 (de zesde dag van de week)

Dag nummer
Zondag 1
Maandag 2
Dinsdag 3
Woensdag 4
Donderdag 5
Vrijdag 6
Zaterdag 7